Zeů

Tento projekt sa zaoberá zberom elektroodpadu v SR a bol spustený v januári roku 2008.
Cieľom je jednoduchá recyklácia elektrických zariadení,
bez toho aby sme muselicestovať do zberného dvora či iných špeciálnych miest.

Keďže nám nie je ľahostajné životné prostredie, umožňujeme našim zamestnancom a firmám,
s ktorými spolupracujeme, likvidácii batérií a vyslúžilých elektrických zariadení ekologickou cestou.
Elektroodpad vhadzujeme do zberného boxu, ktorý je umiestnený priamo v našej firme. Odvoz firemného odpadu je zadarmo.
 

JAK SE ZBAVIT STARÉHO PŘÍSTROJE?

Poradíme Vám...

 Koš

 

Sběrná místa...

Pro odběr starého spotřebiče můžete také využít sběrná místa společnosti REMA (https://www.rema.cloud/sberna-mista/
nebo si objednat přímo svoz formou bezplatných služeb „BUĎ LÍNÝ" (https://www.rema.cloud/bud-liny/
nebo „re:BALIK (https://www.rema.cloud/re-balik/).

  

Povinnosti ze zákona

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby),
které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají.
Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy,
který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana)
nebo pro jiného konečného uživatele.

 

Hlavní povinnosti: 

1. Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu (§ 10 a 12)
 
Zpětný odběr – Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR
za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů.
 
Využití – Zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo
do oběhu byly využity v míře stanovené v příloze č. 3 zákona.
 

2. Seznam osob (§ 14)

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky,
je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob,
které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů,
a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti.
 

3Evidence (§ 15)

Osoba zapsaná do seznamu osob (§14) je povinna:vést průběžně evidenci;
ohlašovat údaje nejpozději do 15. února na MŽP;
uschovávat podklady evidence nejméně po dobu 5 let; prokázat pravdivost údajů
 

4. Registrační a evidenční poplatek (§ 30)

Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč
a za evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí
evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý
kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.
 

5. Podmínky uvedení obalu na trh (§ 4)

Omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech
(Povinnost pro osoby uvádějící na trh obaly a obalové prostředky)
 

6. Prevence (§ 3)

Minimalizovat objem a hmotnost obalu
při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.
(Povinnost pro osoby uvádějící na trh obal)
 

7. Označování obalů (§ 6)

Zákon o obalech neukládá povinnost značit obaly uvedené na trh nebo do oběhu.
Pokud se však rozhodnete na obalu označit materiál, ze kterého byl obal vyroben,
máte dle ustanovení § 6 zákona o obalech povinnost
jej označit v souladu s právem Evropského společenství.

 

Děkujeme, že pomáháte s námi.

Sortiment

Vyberáme a ponúkame to najlepšie z crowdfundingu

Jedinečnosť

Produkty, ktoré nájdete iba u nás

Online

Ponúkame zákaznícku podporu 24/7