Recyklace

Jelikož nám není lhostejné životní prostředí, umožňujeme našim zaměstnancům a firmám, se kterými spolupracujeme, likvidaci baterií a vysloužilých elektrických zařízení ekologickou cestou. Elektroodpad vhazujeme do sběrného boxu, který je umístěn přímo v naší firmě. Odvoz firemního odpadu je zdarma.

 

JAK SE ZBAVIT STARÉHO PŘÍSTROJE?

Poradíme Vám...

  • Spotřebitel má v novém systému nakládání s elektrospotřebiči nebo s bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým přístrojem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad ani do přírody na černé skládky!
  • Spotřebitel je informován symbolem níže, že příslušné elektrozařízení nebo baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení nebo baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Sběrná místa...

  • Zbavit se elektrospotřebičů a baterií, které většina lidí odkládala ve sklepech, na půdách či na chatách je možné bezplatně na místech zpětného odběru 
  • Výrobci a dovozci musí zajistit pro spotřebitele bezplatný tzv. zpětný odběr elektrozařízení nebo baterií a rovněž musí zajistit financování těchto činností. V zastoupení výrobců, dovozců a prodejců elektrozařízení tyto povinnosti plníme přes kolektivní systém REMA Systém a.s.
Pro odběr starého spotřebiče můžete také využít sběrná místa společnosti REMA (https://www.rema.cloud/sberna-mista/
nebo si objednat přímo svoz formou bezplatných služeb „BUĎ LÍNÝ" (https://www.rema.cloud/bud-liny/

Povinnosti ze zákona

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby (podnikající právnické a fyzické osoby),
které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají.
 
Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy,
který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana)
nebo pro jiného konečného uživatele.

Hlavní povinnosti: 

1. Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu (§ 10 a 12)
 
Zpětný odběr – Odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR
za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů.
 
Využití – Zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo
do oběhu byly využity v míře stanovené v příloze č. 3 zákona.
 

2. Seznam osob (§ 14)

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky,
je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob,
které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů,
a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti.
 

3Evidence (§ 15)

Osoba zapsaná do seznamu osob (§14) je povinna:vést průběžně evidenci;
ohlašovat údaje nejpozději do 15. února na MŽP;
uschovávat podklady evidence nejméně po dobu 5 let; prokázat pravdivost údajů
 

4. Registrační a evidenční poplatek (§ 30)

Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč
a za evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí
evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý
kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.
 

5. Podmínky uvedení obalu na trh (§ 4)

Omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech
(Povinnost pro osoby uvádějící na trh obaly a obalové prostředky)
 

6. Prevence (§ 3)

Minimalizovat objem a hmotnost obalu
při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.
(Povinnost pro osoby uvádějící na trh obal)
 

7. Označování obalů (§ 6)

Zákon o obalech neukládá povinnost značit obaly uvedené na trh nebo do oběhu.
Pokud se však rozhodnete na obalu označit materiál, ze kterého byl obal vyroben,
máte dle ustanovení § 6 zákona o obalech povinnost
jej označit v souladu s právem Evropského společenství.

 

Děkujeme, že pomáháte s námi.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.